Subsidietraject organiseren voor energielabelverbetering

Subsidietraject organiseren voor energielabelverbetering

Voor woningbezitters die hun woonbestand upgraden met minimaal twee labelstappen zijn subsidies beschikbaar. Voor WoonFriesland hebben wij in 2018 een deel van het RVV verduurzaming subsidietraject uitgevoerd.

De renovatie van corporatiewoningen is in het algemeen een kostbaar en complex project. De kosten zijn daardoor hoog. In veel gevallen zijn er subsidiepotjes beschikbaar waarop een woningcorporatie een beroep kan doen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wij kunnen voor woningcorporaties deze subsidieaanvragen onderzoeken, opstellen en er uiteindelijk ook zorgen dat de volledige administratie en afhandeling correct en vlot verloopt. Voor woningcorporatie WoonFriesland voerden we deze werkzaamheden uit voor een project waarin zij hun woningen wilden verbeteren met minimaal 3 labelstappen of naar minimaal Energielabel B.