Wat doen wijMaintenance & Asset Management
Maintenance & Asset Management organiseert het beheer en onderhoud van de systemen volgens de principes van profijtgedrevenonderhoud. Er wordt rekening gehouden met het gebruiksprofiel en de technische randvoorwaarden en er wordt gestreefd naar de hoogst mogelijke benutting van de installatie tegen de laagst mogelijke operationele kosten. Bouwsolutions zorgt ervoor dat producten en de productielijn gedurende de gehele levensduur de gewenste kwaliteit behouden en dat de productontwikkeltijd en -kosten over de levensduur optimaal zijn. Er wordt gebruik gemaakt van informatietechnologie voor het vastleggen en hergebruik van ontwerpgegevens.

Integrated Product Development
Integrated Product Development houdt zich bezig met de ontwikkeling van (industriële) producten. Door de Integraal Ontwerpen benadering is Bouwsolutions in staat tot verbeterde afstemming (zowel individueel als in teamverband) van ontwikkeling- en productverbeteringsprocessen. Hierdoor sluiten producten beter aan op de marktbehoeften, blijft de gewenste kwaliteit behouden gedurende de gehele levenscyclus en wordt er bijgedragen aan een meer duurzame samenleving door in het ontwerpproces meer aandacht te geven aan de context waarin een product wordt toegepast. Vastlegging en herbruikbaarheid van kennis spelen een cruciale rol binnen dit proces waardoor 'time to market' sterk kan worden bekort en ontwikkelingskosten beperkt blijven. 

Integrated Building Processes
In Integrated Building Processes is Bouwsolutions de projectanager van de verschillende fases van grootschalige bouw- en infraprojecten. Gebruikmakend van Integraal Ontwerpen is Bouwsolutions deskundige en intermediair tussen de verschillende partijen om kapitaal en operationele kosten te minimaliseren.

Integrated Service Engineering
Bouwsolutions ontwikkelt nieuwe producten en diensten tegen minimale levensduurkosten, binnen en tussen (technische) organisaties. Samenwerking binnen de keten, nieuwe technologie, procesinrichting en verandermanagement worden hierin meegenomen. De master stemt hierbij bedrijfsstrategie, diensten, producten en processen af op uiteenlopende behoeften en wensen van de klant.