ProjectmanagementDe projectmanagers van Bouwsolutions sturen op het resultaat dat u wilt bereiken. Transparant, helder en haalbaar door de afspraken die gemaakt worden over de beheers aspecten van uw project. De beheers aspecten zijn financiën, organisatie, planning, informatie en communicatie en de gewenste kwaliteit. Om het beoogde resultaat te bereiken is het nodig belanghebbenden en belangstellenden, zoals bewoners en (toekomstige) gebruikers en private partijen te betrekken.

Geen project is Bouwsolutions te groot. Onze projectmanagers hebben ruime ervaring in de onderhouds –en beheerfase, maar ook in de projectontwikkeling –en projectuitvoeringsfase. Denk hierbij aan kleinschalige projecten tot complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen.

Wij beschikken over veel relevante kennis en zijn een goede gesprekspartner bij diverse partijen aan tafel.

Werkmethodes
De economische crisis heeft de partijen in de bouw –en vastgoedsector gedwongen innovatiever te worden. Hierdoor zijn nieuwe (bouw)methoden bedacht c.q. toegepast. Ketengeintregeerd werken en resultaat gericht vastgoedonderhoud.

Ketenintegratie; een open, intensieve samenwerking, participatie van overige partijen anders dan aannemers/leveranciers, waarin het uiteindelijk op te leveren product centraal staat.

RGVO; BOEI, Conditiemetingen NEN2767, Total cost of ownership, scenario denken, financiële middelen effectief inzetten, waarin het uiteindelijk op te leveren product centraal staat.

Om de faalkosten te minimaliseren wordt het project vóór start bouw eerst digitaal in 3D uitgewerkt (BIM).

De planning wordt door de betrokken partijen samen integraal opgesteld (Lean). Dit alles met als doel de stichtingskosten te verlagen. Daarbij leidt een betere samenwerking ook tot meer plezier op de werkvloer.

Samenwerking
Door een nauwe samenwerking aan te gaan met andere professionals op het gebied van uitvoering en aanbesteding worden de krachten gebundeld. Hierdoor kunnen wij het projectmanagement verzorgen vanaf de ontwikkeling tot en met de oplevering en nazorg, inclusief aanbesteding en meerjarenonderhoudsbegrotingen.