BOEI-NEN2767BOEI
Als professional in vastgoedexploitatie werkt u graag zo efficiënt mogelijk. U bent geïnteresseerd in een integrale aanpak van technische inspecties. De resultaten worden door Bouwsolutions vertaald naar samenhangende adviezen. Bouwsolutions beschikt over RgdBoei gekwalificeerde adviseurs en inspecteurs. De RgdBoei inspectiemethode is ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, tegenwoordig Rijksvastgoedbedrijf genaamd, met als doel alle vormen van gebouwinspecties te integreren tot één systeem. Dit brengt grote voordelen met zich mee voor eigenaren en gebruikers.

Alles-in-één-inspectie
BOEI staat voor: Brandveiligheid, Onderhoud (NEN 2767), Energie en Inzicht in wet- en regelgeving. Al deze facetten werden voorheen afzonderlijk van elkaar geïnspecteerd en gerapporteerd. De RgdBoei systematiek zorgt voor meer inzicht in de samenhang van deze disciplines. Uiteindelijk ontstaat hiermee een integrale basis voor het beheer van uw gebouw. Zo krijgt u een compleet beeld van het onderhoud dat de komende jaren nodig is.

NEN 2767
Een objectieve en persoonsonafhankelijke inspectie is erg waardevol. Om dit te waarborgen hanteert Bouwsolutions de inspectiemethodiek NEN 2767. Deze Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor een deskundige en betrouwbare registratie van de conditie van gebouwen. Deze inspectie vormt de basis voor een representatieve meerjarenonderhoudsbegrotingen.

Inventarisatie
Een nauwkeurige en objectieve inventarisatie vormt de basis van een goede meerjaren-onderhoudsbegroting en daarmee dus voor efficiënt gebouwbeheer. Bouwsolutions maakt hiervoor een accurate bepaling van de belangrijke bouwkundige en installatietechnische elementen van uw gebouw. Met behulp van een deskundige inspectie en een grondige controle, ontvangt u een heldere en betrouwbare inventarisatie.

Heldere maatregelen/Integrale vervangingswaarde
Bij onze inspectie op locatie bepalen we de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische gebreken. Zijn deze aanwezig? Dan geven onze gekwalificeerde en ervaren inspecteurs/adviseurs u direct een voorstel om deze op te lossen. Volledig op maat, met een helder kostenplaatje.

BOEI-NEN2767