Energetisch advies EP-W & EP-UCertificering
Bouwsolutions is als bedrijf gecertificeerd en werkt alleen met gekwalificeerd personeel. 

Bouwsolutions staat geregistreerd onder nummer EPG2019-05. 

Met dit certificaat zijn wij gemachtigd om onze opname`s zelf af te melden. 

Energieadvies Utiliteitsgebouwen/Energieadvies Utiliteitsgebouwen
Bouwsolutions geeft energieadvies aan onze opdrachtgevers in de vastgoedsector op het gebied van energiebesparing bij nieuwbouw, verbouw en/of renovatie projecten.

Energieadvies levert besparing op kosten
Bouwsolutions helpt u door middel van een gedegen energieadvies, aan besparingen op de energiekosten. Wij kunnen u het hele traject van energieadvies adviseren en/of verzorgen, om lager energieverbruik en lagere lasten te realiseren. 

Waarom EP-W of EP-U?
EP-W staat voor Energie Prestatie Advies woningen & EP-U staat voor Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw. Een Energie Prestatie Advies is één van de middelen waarmee de overheid haar klimaatdoelstellingen wil bereiken. Deze afspraken zijn vastgelegd in Kyoto en betreffen de reductie van de uitstoot van CO₂.  

Bouwsolutions helpt u met het Energie Prestatie Advies van uw woning en kantoor
Bouwsolutions mag als EPA-W bedrijf de Energie Prestatie van uw woning vaststellen. De methodiek voor het onderzoek is afgestemd op de BRL 9500-00. Daarnaast geldt de BRL 9500-01/02 voor certificatie EPA-W + maatwerk, labelen van de woning. 

Label of maatwerkrapport?
Bouwsolutions geeft ook advies hoe u de energieprestatie van uw woning of gebouw optimaliseert; het EPA-W of EPA-U maatwerkadvies. De schil, elektra- en warmte-installaties worden door onze gekwalificeerde adviseurs geïnspecteerd. Gekeken wordt in hoeverre uw huidige label nog ‘groener’ kan worden. In het maatwerkadvies staat op transparante wijze waar besparingsmogelijkheden liggen en welke maatregelen toegepast kunnen worden.

Hierbij wordt zeker gekeken naar de huidige stand van nieuwe technieken, zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, enzovoort.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Energetisch advies EP-W & EP-U