Energetisch advies EPA-W & EPA-UCertificering
Bouwsolutions is als bedrijf gecertificeerd en werkt alleen met gekwalificeerd personeel. 

Bouwsolutions staat geregistreerd onder nummer EPG2019-05. 

Met dit certificaat zijn wij gemachtigd om onze opname`s zelf af te melden. 

Energieadvies Utiliteitsgebouwen/Energieadvies Utiliteitsgebouwen
Bouwsolutions geeft energieadvies aan onze opdrachtgevers in de vastgoedsector op het gebied van energiebesparing bij nieuwbouw, verbouw en/of renovatie projecten.

Energieadvies levert besparing op kosten
Bouwsolutions helpt u door middel van een gedegen energieadvies, aan besparingen op de energiekosten. Wij kunnen u het hele traject van energieadvies adviseren en/of verzorgen, om lager energieverbruik en lagere lasten te realiseren. 

Waarom EPA-W of EPA-U?
EPA-W staat voor Energie Prestatie Advies woningen & EPA-U staat voor Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw. Een Energie Prestatie Advies is één van de middelen waarmee de overheid haar klimaatdoelstellingen wil bereiken. Deze afspraken zijn vastgelegd in Kyoto en betreffen de reductie van de uitstoot van CO₂.  

Bouwsolutions helpt u met het Energie Prestatie Advies van uw woning en kantoor
Bouwsolutions mag als EPA-W bedrijf de Energie Prestatie van uw woning vaststellen. De methodiek voor het onderzoek is afgestemd op de BRL 9500-00. Daarnaast geldt de BRL 9500-01/02 voor certificatie EPA-W + maatwerk, labelen van de woning. 

Label of maatwerkrapport?
Bouwsolutions geeft ook advies hoe u de energieprestatie van uw woning of gebouw optimaliseert; het EPA-W of EPA-U maatwerkadvies. De schil, elektra- en warmte-installaties worden door onze gekwalificeerde adviseurs geïnspecteerd. Gekeken wordt in hoeverre uw huidige label nog ‘groener’ kan worden. In het maatwerkadvies staat op transparante wijze waar besparingsmogelijkheden liggen en welke maatregelen toegepast kunnen worden.

Hierbij wordt zeker gekeken naar de huidige stand van nieuwe technieken, zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, enzovoort.Informatieplicht Energiebesparing
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht energiebesparing. Deze geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld.

Bent u informatieplichtig?
Verbruikt uw bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan? Dan bent u informatieplichtig. Bedrijven die deelnemen aan de MJA3 of EU ETS afspraken zijn vrijgesteld.

Deadline
Valt uw bedrijf onder de informatieplicht energiebesparing? Dan had u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Heeft u nog niet gerapporteerd? Op 2 juni is het Eloket weer opengesteld voor bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend. Deze bedrijven hebben tot uiterlijk 5 december 2019 om deze rapportage alsnog in te dienen.

Hulp bij informatieplicht?
Bouwsolutions helpt u graag bij het voldoen aan de informatieplicht. Hiervoor bieden wij twee mogelijkheden;

Hulp op afstand

  1. Wij nemen telefonisch contact met u op bespreken welke duurzame maatregelen u al heeft genomen en welke u nog moet uitvoeren.
  2. Aan de hand van dit gesprek maken wij de rapportage voor de informatieplicht.
  3. Mochten er nog extra gegevens nodig zijn dan zetten wij deze voor u op de mail.
  4. Wanneer alle gegevens compleet zijn dienen wij de rapportage voor u in en heeft u voldaan aan uw informatieplicht.
Ontzorging op locatie

  1. Een gediplomeerd Energie Prestatie Adviseur komt bij u voor de inventarisatie van uw pand op basis van de betreffende Erkende Maatregelen Lijst.
  2. Wij maken de rapportage op basis van deze inventarisatie.
  3. Wij dienen de rapportage in en u heeft voldaan aan uw informatieplicht.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Energetisch advies EPA-W & EPA-U